DOA MEMINTA JODOH

DOA MEMINTA JODOH
Allaahumma anta khaliqu kulli nafsin
wajaa’ilu kullin minha zaujahaa fahab Mi zaujanshaalihaa.”

Ya Allah ya Tuhan kami! Engkau Pencipta
setiap jiwa dan Engkaulah yang menjadikan
setiap jiwa itu pasangannya/ jodohnya,
maka berikanlah kepada kami jodoh (suami/istri) yang saleh.

Doa Meminang Perempuan
Alhamdulillaahi. Wash-shalaatu wassalaamu ‘alaa Rasulillaah.
Asyhadu an laa ilaaha iliallaahu wahdahu laasyariika lahu.
Wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu vprasuuluhu.
Ji’tukum raaghiban fii fataatikum fulaanatin
aufii kariimatikum fulaanatin binti fulaanin.

“Segala puji bagi Allah, shalawat dan salamfemoga
tetappada utusan-Nya, saya mengakui bahwasannya
tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah sendiri-Nya,
dan supaya mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah
hamba-Nya dan utusan-Nya, saya datang kepada kalian adalah
karena menghen-daki gadis kalian, atau sifulan bintifulan.”

Doa Memberi Selamat kepada Pengantin
Baarakallaahu laka wabaaraka ‘alaika wajama’a bainakumaa fii khairin.

“Semoga kamu hidup rukun dan damai, direstuiAllah dan
dibahagiakan-Nya.” (HR. Ahmad dan al-Hakim)

Doa Menggauli Istri
Allaahumma jannibnisy-syaithaana, wajannibisy-syaithaana maa razaqtanii.

“Ya Allah, jauhkanlah aku dari syaitan
(perbuatan yang buruk) dari anakku.” (HR. Bukhari)

Doa Menuju Kebahagiaan
Allaahumma innii as-alukai fauza ‘indal qadlaa-i”
Ya Allah sesungguhnya aku memohon Engkau kebahagiaan datangnya qadla’,
tempat orang-orang yang sahid, kehidupan orang-orang yang
bahagia dan pertolongan atas beberapa musuh.”

Doa Keluarga Sakinah
Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaawaj’alnaa
lilmuttaqiina immamaa.

“Ya Allah, Tuhan kami,kami dan jadikanlah kami beserta anak
cucu kami pemuka bag! orang-orang yang bertakwa.

Doa Rumah Berkah

Rabbi anzilnii munzalan mubaarakan wa anta khairul munziliina”

“Ya Tuhan kami!
Tempatkanlah kami di tempatyang penuh dengan keberkahan,
sesungguhnya Engkau sebaik-baik yang menempatkan.

Doa Minta Mulia dan Kaya

Allaahumma innii dla’iifun faqawwiniiwa innii dzaliilun fa a’izzanii wa inniifaqiirun fa aghninii yaa arhamarraahimiina.”Ya Allah, sesungguhnya aku lemah,maka kuatkanlah.dan aku adalah hina,maka muliakanlah. Dan aku adalah fakir, maka kayakanlah.

Ya Allah zat yang paling Penyayang.”

Doa Mohon Keselamatan dan Kesejah-teraan
Salaamun’alaik

“Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu.”

Doa Meringankan Beban Ketuaan
Ailahumma ausi’ rizqaka ‘inda kibari
sinnii wanqithaa’i umrii.

“Ya Allah, limpahkanlah rezeki-Mu pada hari tuaku.”
(HR. al-Hakim, Tabrani)

Doa Mohon Kelonggaran Rezeki
Allaahumma yaaghaniyyu yaa
kariimu yaadzal fadl lil’adhiimi yaa waasi’al’
athaa-i walkarami.Allaahumma aghninii bihalaalika
wa akfinii bifadl lika ‘amman siwaaka.”

Ya Allah, Dzatyang kaya, Dzatyang Maha Pemurah,
Dzatyang mempunyaianugerah yang agung,
Dzat yang luas pemberian-Nya dan yang pemurah.
Ya Allah,perkayakanlah aku dengan apa-apa
yang Engkau halalkan,dan cukupkahlah untukku dengan keutamaan-Mu
darisiapa saja yang selain Engkau.”

Doa Selamat
Allaahumma innaa nas-aluka ‘aafiyatan warahmatan
‘indalmauti wamaghfiratan ba’dal mauti.
Allaahumma hawwin ‘alainaa fiisakaraatil
mauti wannajaata minarinaari wal ‘afwa ‘indal hisaabi.
Rabbanaa laatuzigh quluubanaa
ba’da idzhadaitanaa wahablanaa min ladunka
rahmatan innaka antal wahhaabu.Rabbanaa aatinaa f ddunyaa hasanatan
wafil aakhirati hasanatan waqinaa ‘adzaa bannaari.”

Ya Allah kami mohon kepada Engkau
akan keselamatan agama, kesehatan badan,
tambahnya ilmu, berkahnya rezeki,
dapat ampunan sebelum mati, dan dapat ampun-an sesudah mati.
Ya Allah ringankanlah kami nanti diwaktu sakaratul maut,
dan selamatkanlah kami dari
siksa api neraka dan memperoleh ampunan di saat hari perhitungan.
Ya Tuhan kami janganlah Engkau jadikan hati
kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau member!
petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada
kami rahmat dari sisi Engkau;
karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia).
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di
dunia dan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka.”

DOA’A MEMINTA AMPUNAN DOSA

ALLAA HUMMAGHFIR LII WA KHATHAAYAAYA KULLAHAA

Artinya: Ya,Allah, ampunilah dosaku dan semua kesalahanku.

3,275 total views, 2 views today