Kriteria Suami Yang Wanitapun Berhak memilih nya

Posted by: Reply

Berikut kriteria calon suami (ideal) yg disebutkan oleh penulis kitab az zawaj al islami as sa’id:

■1. Baik agama dan akhlak.

■2. Bisa membaca al Quran dan menghafalnya walaupun sedikit.

■3. Mampu dalam nafkah lahir dan batin.

■4. Penyayang kepada isterinya.

■5. Enak dipandang.

■6. Mampu menjaga kesucian isterinya.

■7. Tidak cacat dan berpenyakit yg menular.

■8. Tidak mandul.

■9. Jujur dan amanah.

■10. Berasal dari keluarga yang baik.

■11. Bertanggung jawab.

■12. Bisa menjaga isteri dan mengasihinya.

■13. Sumber rezekinya halal.

■14. Berakal atau dewasa, bukan gila.

■15. Terpelajar dan pengetahuan nya luas.

■16. Berbakti kepada kedua orangtua nya.

■17. Suka bersilaturahim.

tidak semua syarat2 diatas adalah wajib, namun ada yang berupa pilihan alias boleh tidak dipenuhi selama istri ridho dan tidak melanggar ketentuan syariat,

====

●Dan cara agar memperoleh jodoh yang sholeh dan bagus akhlaknya tentunya adalah kita memperbaiki kualitas diri kita.

●Jangan berharap mendapat jodoh yang baik agama dan akhlaknya jika kita sendiri tidak baik.

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik (pula)…”
(QS An Nuur: 26)

●Pada dasarnya, seorang ayah wajib mencarikan suami yg sholih, baik akhlaknya, dan sepadan/serasi/sekufu’ dgn puterinya.

3,948 total views, 6 views today